Netvarka

Icon

Analizė ir naujienos iš antiautoritarinės perspektyvos

Testet, pietų Prancūzijoje, nužudytas bendražygis

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį susirėmimų, vykusius susitikimo prieš Sivens užtvankos statybas Testet regione metu, buvo nužudytas demonstrantas vardu Rémi. Daugmaž 7000 žmonių susirinko Testet ZADe* po mėnesius trukusių policininkų puolimų ir po drėgnosios zonos bei ginančiųjų gyvenamosios vietos sunaikinimo. Popietės gale ir nakties metu keletas dešimčių žmonių nusprendė pulti tvarkos sergėtojus, saugojusius užtvankos statybas. Šie žmonės taip norėjo išreikšti savo įniršį ir bent menkai sutrikdyti darbų vykdymą, numatytą pirmadienį, spalio 27-ąją. Mentai juos bandė išsklaidyti šaudydami guminėmis kulkomis, sprogdindami kurtinančias granatas, mėgindami apsupti ir areštuoti dalyvius bei šaudydami ašarinių dujų granatas. Pasak Testet bendražygių pasakojimų, mirusysis parkrito po granatų atakos ir buvo išneštas tvarkos sergėtojų. Prefektūra atsisakė komentuoti situaciją iki pirmadienio skrodimo rezultatų. Valdžia jau pradėjo versti kaltę demonstrantams ir mėginti mus nukreipti vieni prieš kitus tam, kad sustabdytų užkratą. Bet jie puikiai žino, kad mirtis už kurią jie yra atsakingi turės rimtų pasekmių.

Deja, tokia mirtis šiame kontekste per daug nestebina. Tiek Notre-Dame-des-Landes, tiek Testet ir visur kitur, kur prieštaraujama jų projektams, pastoviai susiduriama su žiauriu valstybės smurto panaudojimu. Mes gerai žinome, kad negalime stovėti ir žiūrėti, kaip jie naikina mūsų gyvenimus, tuo tarpu jie mums parodė, kad taip pat nesišvaistys dovanomis. Mėnesius trukusio Notre-Dame-des-Landes ZAD išvaikymo metu daugybė bendražygių buvo sužeisti guminėmis kulkomis ir granatomis. Per vieną demonstraciją, vykusią Nantes mieste 2014-ųjų vasario 22-ąją, net trys žmonės prarado akis po to, kai guminės kulkos pataikė į jų galvas. Per pastarąsias savaites daugybė Testet buvusių žmonių taip pat buvo sužeisti tiek demonstracijų, tiek išvarymų iš miške pastatytų namelių medžiuose metu. Tačiau turėtume nepamiršti ir to, kad tūkstančiai žmonių fiziškai priešinosi darbams, išvarymams, policijos okupacijai gyvenamosiose vietose — viso to pasekoje Notre-Dame-des-Landes oro uosto projektas šiuo metu merdi, o Testet užtvankos statybos ir tie, kurie nori jas įgyvendinti, turi įveikti daugybę viešai keliamų prieštaravimų. Būtent valia veikti suteikė užkrečiančią jėgą šioms kovoms, keliančioms grėsmę visur vykstantiems komerciniams teritorijos pertvarkymams.

Kasdieniame lygmenyje represija veikia prieš visus, kurie kovoja kalėjimuose, rajonuose ir sulaikymo namuose, ir sukelia mirtis, kurias dažnai pamirštame — nors jų kasmet įvyksta bent kelios dešimtys. Maišto ir nepaklusnumo priešakyje liberali demokratija rodo, jog kasdienio atskirų asmenų ir gyvenamųjų erdvių prijaukinimo ji sieks ne tik ekonominio ir socialinio viešpatavimo pagalba, bet ir aiškiai išreikštu teroru.

Pradedant nuo rytojaus, kviečiame visus užimti gatves ir valdžios pastatus tam, kad išreikštume savo liūdesį, pagerbtume šeštadienį nužudyto bendražygio atminimą ir išreikštume įniršį prieš valstybės smurtą. Neleisime jiems mus žudyti vadinamais „nemirtinais“ ginklais. Veikime su tokia jėga, kad būtų aiški perskyra tarp iki ir po šios mirties. Labiau nei bet kada parodykime solidarumą su visais, kovojančiais Testet ir kitur prieš kontrolės ir pelno logika vedamus projektus, su tais, kurie kovoja prieš Sivens užtvanką, tačiau tuo pačiu ir su visais, kurie patenka į represijos gniaužtus visur kitur. Nesileisime būti nei suskaldyti, nei paralyžiuoti baimės. Ir toliau gyvensime bei kovosime vietose, kurias jie norėtų nušluoti nuo žemės paviršiaus, ir visada išliksime kliūtis, kurią jie turės įveikti.

Neleisime viskam nutilti ir niekada nepamiršime!

Notre-Dame-des-Landes ZAD gyventojai

* ZAD „zona apginti“ (pranc. zone à defendre). Tai yra didžiaja dalimi laukinės teritorijos, kuriose valdžia ir kapitalas nori įgyvendinti didelio masto komercinius projektus, tokius kaip oro nuostas Notre-Dame-des-Landes ir Sivens užtvanka Testet. Daugiau apie šį judėjimą galite paskaityti ZAD tinklalapyje: http://zad.nadir.org/?lang=en; daugiau apie Testet ZAD kovą anglų kalba čia ir čia.