Netvarka

Icon

Analizė ir naujienos iš antiautoritarinės perspektyvos

Kas džiaugiasi savo narvais?

Šūdasklaida praneša, kad šeštadienį, birželio 27-ąją, Pabradės Užsieniečių registracijos centre (URC) keletas migrantų iš Vietnamo sukėlė maištą. Pasak mentų, 10 URC „apgyvendintų“ vietnamiečių kilmės žmonių ėmė laužyti apsauginę tvorą norėdami pabėgti. Pasieniečių apsaugos tarnyba dešimt maištininkų tvarkė koviniais veiksmais, ašarinėmis dujomis, guminėmis lazdomis ir elektrošoku. Vienam mentui buvo sudaužytas laikrodis ir pamušta rankelė. „Apramintas“ dešimtukas buvo suvarytas į sulaikymui skirtą bendrabutį (kitaip tariant – į kalėjimą kalėjime), kur kartu su kitais savigarbą atsiimti nusprendusiais kaliniais į mentus ėmė mėtyti kėdes, lentas, stalo kojas. Išdaužti trys URC langai.

Po neramumų mentai ėmėsi „prevencinių priemonių“ ir nusiaubė kalinių įkalinimo patalpas. Šūdasklaida pabrėžia, kad buvo rasta blogiausia ko buvo galima tikėtis – keturi mobilieji telefonai, keturi pakrovėjai, ir netgi peiliai bei metaliniai strypai.

Tiems kas pamiršo primename, kad šūdasklaida yra tik nuolankus valdžios tarnas – gerklė, per kurią ji gieda savo giesmes. Dėl to į šią istoriją reikėtų žiūrėti kaip į tikrais įvykiais paremtą veiksmo filmą.

Šiuo metu Pabradės URC narvuose gyvena 195 žmonės. Vienintelis logiškas atsakas gyvenimui narve yra mėginimas jį sunaikinti. Niekas neturėtų būti dėkingas už spygliuotas tvoras, kad ir kurioje jų pusėje bestovėtų. Todėl mes sveikiname Pabradės maištininkus, sukilusius už trupinėlį savigarbos žeminančiame narve.

Prieš mus skiriančias sienas. Prieš visus narvus.

Ieškoma(-s) žurnalistas(-ė)

Jūs baigėte žurnalistikos studijas universitete ar kitoje aukštojoje mokykloje. Išmokote žvelgti į socialinę tikrovę pro sociologijos knygų, valstybės tarnautojų užrašų ir retorinių manipuliacijų vadovėlių prizmę. Iššifravote pačią demokratijos esmę: nors ir sakoma, kad valdžia yra suverenios tautos rankose, iš tiesų viską valdo pinigai ir politika. Todėl pasižadėjote daryti viską, kad su kiekvienu parašytu straipsniu užtikrintumėt ir praplėstumėt šios povyzos tęstinumą.

Išmokote į spąstus įvilioti žmones, kuriuos norite pakalbinti. Sugebate liaupsinti bet ką ir visada išliekate pasiruošęs skaldyti bei supriešinti žmones vienus prieš kitus. Jūs esate puikus nuomonių kakofonijos dirigentas. Tikrų tikriausias numintų takų meistras.

Jūs garbinate neutralumą – niekada nepalaikote kurios nors pusės. Šio neutralumo vardu visas idėjas ir visus klausimus sutraukiate iki nuomonės lygmens, kur nėra nei svorio, nei pasekmių. Blogiausiu atveju pasitelkiate švelnias dešiniųjų ar kairiųjų šnekas, tačiau netoleruojate jokių tikrų idėjų, jokios asmeninės analizės ir pasitenkinate to, kas ir taip egzistuoja, aprašinėjimu. Kitaip tariant, esate tik valdžios raštininkas.

Socialinius konfliktus mokate aprašyti taip, kad niekas neišgirstų nieko iš jų pusės. Žinote, kaip išvengti, kad kas nors šiuose maištuose atpažintų savo paties norus. Suprantate, kad maištaujančius kalinius geriausia pavaizduoti kaip kvailius, jaunus riaušininkus – kaip barbarus, nelegalius imigrantus – kaip parazitus, valstybę ir kapitalą puolančius anarchistus – kaip kraujo ištroškusius teroristus, pasiruošusius padėti bombą bet kur ir bet kada. Ilgametės patirties dėka įvaldėte skaldymo ir izoliavimo taktikas.

Jūs suprantate ir tai, kad retkarčiais paprasčiausia tyla yra geriausia taktika – apie tai jus išmokė jūsų gera draugė policija. Žinote, kad dažnai apie sulaikymo centruose vykstančius maištus, apie tiesioginį veiksmą, apie sabotažą ar apie ataką prieš valdžios struktūras geriausia nesakyti nieko. Jūsų išmanymas jums leidžia suprasti, kad daugumai žmonių tai, kas nėra pristatoma žiniasklaidoje, paprasčiausiai neegzistuoja. Tuo pačiu mokate suvilioti socialinius judėjimus ir kviečiate juos atsiduoti už penkias dosnias eilutes jūsų laikraštyje.

Gerai žinote, kaip išpūsti skandalą, ir mokate pasinaudoti žmonių vargu tam, kad pagarsintumėt valdžios balsą. Kaip ir kitos apgailėtinos maitėdos, sukatės aplink svetimų žmonių vargus. Jums žinoma žodžių galia ir dėl to puikiai sugebate deformuoti, manipuliuoti, falsifikuoti ir išjuokti bet kokią socialinę kovą. Niekada nepamirštate savo sąjungininkų ir visada esate pasiruošęs sukirsti rankomis su policija ar saugumo tarnybomis. Jums aišku, jog atitinkamai pagal aplinkybes galite pasmerkti menkus skandalus ir taip pavirsti į „kritišką žurnalistą“, ir tuo pačiu puikiai nuslėpti vieną didelį skandalą apie žudikišką pasaulį.

Galų gale, jūs pranokstate savo durnumu. Migla apipinti sugebate bet ką. Nuolat painiojate vardus, vietas ar idėjas. Jums trūksta net ir menkiausio išmanymo apie tai, apie ką rašote. Retkarčiais rašote itin sudėtingai – tai darote tam, kad jūsų skaitytojai pasijustų durnesni už jus. Kai žodį suteikiate visokio plauko specialistams ar profesoriams, puikiai žinote, kad niekas jų nesupras, ir taip savo durnumą pristatysite kaip priimtiną mirtingųjų atsaką. Savo kvailumą ne tik kad pavertėte didžiausia savo vertybe, bet jo dėka ir visus kitus norėtumėte laikyti bukumo nasruose.

Hors Service (Belgija)